Πρόσκληση Συνεδρίασης (05-02-2018)

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α σε συνεδρίαση , την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018  και ώρα 11:30 π.μ. στο χώρο που στεγάζεται η Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης Αλιβερίου  , με τα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Απόφαση Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Κύμης Αλιβερίου για την υποβολή πρότασης στη πρόσκληση Α/Α ΟΠΣ :2581 , με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ.»
 2. Απόφαση υποβολής πρότασης.
 3. Χρονική παράταση της Σύμβασης με τα ΕΛΤΑ.
 4. Έγκριση της μελέτης , τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού «Φοροτεχνικές –Λογιστικές Υπηρεσίες.¨.
 5. Τροποποίηση απόφασης 177/2017, που αφορά  Προμήθεια καυσίμων.
 6. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 7. Προμήθεια αδειών χρήσης βάσης δεδομένων.
 8. Υπηρεσίες σύνταξης στατιστικών για στατιστική υπηρεσία και Υπουργείο Εσωτερικών με ηλεκτρονικό τρόπο.
 9. Υπηρεσίες ανάρτησης διαφόρων αναγγελιών στο ΣΕΠΕ.
 10. Έγκριση προϋπηρεσίας Αργύρη Κων/νου.
 11. Ορισμός δικηγόρου.
 12. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής του έργου ¨ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΑ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ¨ .
 13. Έγκριση αποφάσεων Προέδρου.
 14. Υπηρεσίες  ετήσιας συντήρησης- υποστήριξης λογισμικού Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Οικονομικής Διαχείρισης.
 15. Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης – υποστήριξης Προγράμματος  Μισθοδοσίας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΗΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης (02-02-2018)

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α σε συνεδρίαση , την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018  και ώρα 11:30 π.μ. στο χώρο που στεγάζεται η Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης Αλιβερίου  , με τα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Χρονική παράταση της Σύμβασης με τα ΕΛΤΑ.
 2. Έγκριση της μελέτης , τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού «Φοροτεχνικές –Λογιστικές Υπηρεσίες.¨.
 3. Τροποποίηση απόφασης 177/2017, που αφορά  Προμήθεια καυσίμων.
 4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 5. Προμήθεια αδειών χρήσης βάσης δεδομένων.
 6. Υπηρεσίες σύνταξης στατιστικών για στατιστική υπηρεσία και Υπουργείο Εσωτερικών με ηλεκτρονικό τρόπο.
 7. Υπηρεσίες ανάρτησης διαφόρων αναγγελιών στο ΣΕΠΕ.
 8. Έγκριση προϋπηρεσίας Αργύρη Κων/νου.
 9. Ορισμός δικηγόρου.
 10. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής του έργου ¨ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΑ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ¨ .
 11. Έγκριση αποφάσεων Προέδρου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΗΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης (26-01-2018)

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α σε συνεδρίαση , την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018  και ώρα 11:00 π.μ. στο χώρο που στεγάζεται η Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης Αλιβερίου  , με τα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αιτήσεις πολιτών.
 2. Ψήφιση και έγκριση εξόφλησης των απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων ετών .
 3. Πρόσληψη προσωπικού μέσω ΟΑΕΔ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΗΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης (12-01-2018)

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α σε έκτακτη συνεδρίαση , την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018  και ώρα 11:00 π.μ. στο χώρο που στεγάζεται η Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης Αλιβερίου  , με τα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αιτήσεις πολιτών.
 2. Ψήφιση και έγκριση εξόφλησης των απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων ετών .
 3. Κατάθεση μήνυσης ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΗΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης (29-12-2017)

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α σε έκτακτη συνεδρίαση , την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017  και ώρα 14:00 μ.μ. στο χώρο που στεγάζεται η Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης Αλιβερίου  , με τα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αποδέσμευση – Ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων – πιστώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α  οικονομικού έτους 2017.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΗΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης (27-12-2017)

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α σε συνεδρίαση , τη Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου  2017  και ώρα 09:30 π.μ. στο χώρο που στεγάζεται η Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης Αλιβερίου  , με τα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ορισμός επιτροπών.
 2. Ορισμός δικηγόρου.
 3. Ορισμός δικηγόρου.
 4. Έγκριση αποφάσεων ανάθεσης Προέδρου.
 5. Ανάθεση υπηρεσιών λειτουργίας Α΄έναρξης ΒΙΟΚΑ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ.
 6. Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού μηχανημάτων ΒΙΟΚΑ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ.
 7. Προμήθεια εξοπλισμού εμφακέλωσης λογαριασμών.
 8. Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Αυλώνος.
 9. Προμήθεια υλικών ύδρευσης Τ.Κ. Πετριών.
 10. Προμήθεια  διάφορων αναλώσιμων υλικών.
 11. Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Δυστίων.
 12. Προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κονιστρών.
 13. Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε Ταμυνέων.
 14. Αιτήσεις πολιτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΗΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης (20-12-2017)

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α σε συνεδρίαση , τη Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου  2017  και ώρα 11:00 π.μ. στο χώρο που στεγάζεται η Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης Αλιβερίου  , με τα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α. οικονομικού έτους 2018.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΗΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης (12-12-2017)

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α σε συνεδρίαση , τη Τρίτη 12 Δεκεμβρίου  2017  και ώρα 11:00 π.μ. στο χώρο που στεγάζεται η Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης Αλιβερίου  , με τα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αναπλήρωση υπαλλήλου.
 2. Διακανονισμός παλαιάς οφειλής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α. προς τον Belba Luan του Zepir.
 3. Αιτήσεις πολιτών.
 4. Αίτηση ΑΦΟΙ ΚΟΚΚΟΥ για παράταση παράδοσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ»
 5. ΄Εγκριση μελέτης ¨Επέκταση δικτύων ομβρίων υδάτων στη Τ.Κ. Κριεζών.¨
 6. Προμήθεια υλικών και μίσθωση μηχανήματος για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΩΣ ΟΠΙΣΘΕΝ ΟΤΕ Δ.Ε. ΚΥΜΗΣ»
 7. Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»
 8. Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή οχημάτων.
 9. Επισκευή αντλιοστασίου Τ.Κ. Οξυλίθου.
 10. Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε. Κύμης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΗΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης (27-11-2017)

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α σε συνεδρίαση , τη Δευτέρα  27 Νοεμβρίου  2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 μ.μ. στο χώρο που στεγάζεται η Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης Αλιβερίου  , με τα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α έτους 2018
 2. Προμήθεια υλικών σύνδεσης της νέας γεώτρησης στην Τ.Κ. Κριεζών.
 3. Προμήθεια και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπές εργασίες.
 4. Προμήθεια υλικών αποχέτευσης για τη Δ.Ε. Ταμυνέων.
 5. Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τη Δ.Ε. Αυλώνος.
 6. Μίσθωση μηχανήματος έργου για τη Τ.Κ. Κύμης.
 7. Μίσθωση μηχανήματος έργου για τη Τ.Κ. Μετοχίου.
 8. Προμήθεια υλικών επισκευής καταθλιπτικού αγωγού στη Δ.Ε. Ταμυνέων.
 9. Προμήθεια εκτυπωτών λογαριασμών.
 10. Προμήθεια διάφορων αναλώσιμων υλικών.
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής μέρους της Σύμβασης για τη συντήρηση Μονάδος Αφαλάτωσης.
 12. Έγκριση αποφάσεων απ΄ευθείας ανάθεσης Προέδρου (αρ. 34,35,37,38,40,42).
 13. Έγκριση 3ου πρακτικού για το διαγωνισμό ¨ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ ΔΕ ΚΥΜΗΣ – ΑΥΛΩΝΟΣ 2017.
 14. Προμήθεια σε γάλα έτους 2017
 15. Αίτηση Παλάσκα Δημήτριου για μετάταξη στη Δ.Ε.Υ.Α Ερέτριας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΗΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης (07-11-2017)

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α σε συνεδρίαση , την Τρίτη  7 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 στο χώρο που στεγάζεται η Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης Αλιβερίου, με τα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ορισμός δικηγόρου.
 2. Προμήθεια ειδών γραφείου.
 3. Προμήθεια ανιχνευτών πλαστών χαρτονομισμάτων.
 4. Προμήθεια ελαστικών οχημάτων.
 5. Ανάθεση υπηρεσιών έρευνας εφαρμογής συστήματος ΔΙΑΣ.
 6. Ανάθεση υπηρεσιών εφαρμογής συστήματος ΔΙΑΣ.
 7. Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Περιβάλλοντος.
 8. Απόφαση μετάταξης Παρασκευά Λουκά.
 9. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 10. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς – διαταγή πληρωμής προς ΔΕΥΑΚΑ από: Παναγιώτη Σπηλιόπουλο & Παναγιώτα Αμπλιανίτη.
 11. Αγορά αυτοκινήτου.
 12. Καθορισμός αντιμισθίας Προέδρου Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΗΣ

Παλαιότερα άρθρα «