Πρόσκληση Συνεδρίασης (12-12-2017)

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α σε συνεδρίαση , τη Τρίτη 12 Δεκεμβρίου  2017  και ώρα 11:00 π.μ. στο χώρο που στεγάζεται η Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης Αλιβερίου  , με τα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αναπλήρωση υπαλλήλου.
 2. Διακανονισμός παλαιάς οφειλής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α. προς τον Belba Luan του Zepir.
 3. Αιτήσεις πολιτών.
 4. Αίτηση ΑΦΟΙ ΚΟΚΚΟΥ για παράταση παράδοσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ»
 5. ΄Εγκριση μελέτης ¨Επέκταση δικτύων ομβρίων υδάτων στη Τ.Κ. Κριεζών.¨
 6. Προμήθεια υλικών και μίσθωση μηχανήματος για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΩΣ ΟΠΙΣΘΕΝ ΟΤΕ Δ.Ε. ΚΥΜΗΣ»
 7. Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»
 8. Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή οχημάτων.
 9. Επισκευή αντλιοστασίου Τ.Κ. Οξυλίθου.
 10. Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε. Κύμης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΗΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης (27-11-2017)

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α σε συνεδρίαση , τη Δευτέρα  27 Νοεμβρίου  2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 μ.μ. στο χώρο που στεγάζεται η Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης Αλιβερίου  , με τα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α έτους 2018
 2. Προμήθεια υλικών σύνδεσης της νέας γεώτρησης στην Τ.Κ. Κριεζών.
 3. Προμήθεια και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπές εργασίες.
 4. Προμήθεια υλικών αποχέτευσης για τη Δ.Ε. Ταμυνέων.
 5. Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τη Δ.Ε. Αυλώνος.
 6. Μίσθωση μηχανήματος έργου για τη Τ.Κ. Κύμης.
 7. Μίσθωση μηχανήματος έργου για τη Τ.Κ. Μετοχίου.
 8. Προμήθεια υλικών επισκευής καταθλιπτικού αγωγού στη Δ.Ε. Ταμυνέων.
 9. Προμήθεια εκτυπωτών λογαριασμών.
 10. Προμήθεια διάφορων αναλώσιμων υλικών.
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής μέρους της Σύμβασης για τη συντήρηση Μονάδος Αφαλάτωσης.
 12. Έγκριση αποφάσεων απ΄ευθείας ανάθεσης Προέδρου (αρ. 34,35,37,38,40,42).
 13. Έγκριση 3ου πρακτικού για το διαγωνισμό ¨ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ ΔΕ ΚΥΜΗΣ – ΑΥΛΩΝΟΣ 2017.
 14. Προμήθεια σε γάλα έτους 2017
 15. Αίτηση Παλάσκα Δημήτριου για μετάταξη στη Δ.Ε.Υ.Α Ερέτριας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΗΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης (07-11-2017)

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α σε συνεδρίαση , την Τρίτη  7 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 στο χώρο που στεγάζεται η Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης Αλιβερίου, με τα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ορισμός δικηγόρου.
 2. Προμήθεια ειδών γραφείου.
 3. Προμήθεια ανιχνευτών πλαστών χαρτονομισμάτων.
 4. Προμήθεια ελαστικών οχημάτων.
 5. Ανάθεση υπηρεσιών έρευνας εφαρμογής συστήματος ΔΙΑΣ.
 6. Ανάθεση υπηρεσιών εφαρμογής συστήματος ΔΙΑΣ.
 7. Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Περιβάλλοντος.
 8. Απόφαση μετάταξης Παρασκευά Λουκά.
 9. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 10. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς – διαταγή πληρωμής προς ΔΕΥΑΚΑ από: Παναγιώτη Σπηλιόπουλο & Παναγιώτα Αμπλιανίτη.
 11. Αγορά αυτοκινήτου.
 12. Καθορισμός αντιμισθίας Προέδρου Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΗΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης (24-10-2017)

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α σε συνεδρίαση , την Τρίτη  24 Οκτωβρίου 2017 και ώρα  09:30 στο Δημαρχείο Κύμης Αλιβερίου  , με τα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 5η τροποποίηση Προϋπολογισμού.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης (17-10-2017)

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α σε συνεδρίαση , την Τρίτη  17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα  12:00 στο Δημαρχείο Κύμης Αλιβερίου  , με τα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας στην Ακτή Νηρέως.

2. Προμήθεια εντύπων και φωτοαντιγράφων.

3. Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τη Δ.Ε. Ταμυνέων .

4. Προμήθεια εργαλείων.

5. Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις Δ.Ε. Δυστίων –Αυλώνος.

6. Προμήθεια υδραυλικών και ηλεκτρολογικών υλικών για τη Δ.Ε. Κύμης.

7. Υπηρεσίες πληροφορικής.

8. Υπηρεσίες σύνταξης προϋπολογισμού 2018.

9. Επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού στη Τ.Κ. Ζαράκων.

10. Προμήθεια μοτέρ στο Τ.Κ. Τραχηλίου και επισκευή αντλίας στο Τ. Κ. Οξυλίθου.

11. Μίσθωση μηχανήματος έργου στη Δ.Ε. Αυλώνος

12. Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τη Τ.Κ. Πετριών.

13. Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

14. Έγκριση 2ου πρακτικού για το διαγωνισμό : « Μίσθωση μηχανημάτων έργου  Δ. Ε.  Κύμης – Αυλώνος».

15. Αγορά οικοπέδου.

16. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 133/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.

17. Τροποποίηση ΟΕΥ

18. Αίτηση Καρκαλέτση Ιωάννη για μετάταξη σε ανώτερο κλάδο.

19. Αποδοχή παραίτησης Τζίκα Βαγιας

20. Προμήθεια υλικών και ανάθεση εργασιών για την εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία  ¨ Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων από πλατεία Κύμης έως σπίτι Παπανικολάου¨.

21. Ορισμός δικηγόρου.

22. Αιτήσεις πολιτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης (19-09-2017)

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚΑ σε συνεδρίαση την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης :

 

 1. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης οικοπέδου
 2. 4η τροποποίηση προυπολογισμού .
 3. Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία« Επέκταση δικτύου ομβρίων υδάτων στη Δ.Ε Ταμυνέων»
 4. Προμήθεια λογισμικού
 5. Προμήθεια υδρομέτρων και φρεατίων
 6. Προμήθεια υλικών ύδρευσης Δ.Ε Αυλώνος
 7. Προμήθεια υλικών ύδρευσης Δ.Ε Κύμης
 8. Προμήθεια υλικών ύδρευσης Δ.Ε Ταμυνέων
 9. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Ταμυνέων
 10. Έγκριση της υπ.αριθμ. 32/2017 απόφασης ανάθεσης προέδρου
 11. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού «Μίσθωση μηχανημάτων έργου Δ.Ε Αυλώνος-Κύμης»
 12. Έρευνα αγοράς οχήματος
 13. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων έναντι Γυμνασίου Αλιβερίου »
 14. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων από οδό Παπασταματίου έως όπισθεν ΟΤΕ Δ.Ε Κύμης »
 15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων από πλατεία Κύμης έως σπίτι Παπανικολάου »
 16. Αιτήσεις πολιτών .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης (04-09-2017)

Καλούνται τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚΑ σε συνεδρίαση την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα  12:00 π.μ με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης : 

 

 1. Ορισμός Δικηγόρου.
 2. Παράταση λήξης σύμβασης με ΕΛΤΑ.
 3. Έγκριση αποφάσεων ανάθεσης προέδρου λόγω εκτάκτων αναγκών.
 4. Επέκταση  δικτύου ομβρίων υδάτων έναντι Γυμνασίου Αλιβερίου με αυτεπιστασία
 5. Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού έκδοσης λογαριασμού.
 6. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης μονάδας αφαλάτωσης Αγ. Δημητρίου.
 7. Αγορά οικοπέδου στη Δ.Ε Κύμης.
 8. Προμήθεια υλικών ύδρευσης ,εργαλείων και διαφόρων αναλωσίμων Δ.Ε Ταμυνέων.
 9. Προμήθεια υλικών ύδρευσης Δ.Ε Αυλώνος -Δυστίων
 10. Αιτήσεις πολιτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Προκήρυξη Διαγωνισμού (02-08-2017)

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού μίσθωσης μηχανήματος έργου για τη Δ.Ε. Κύμης – Αυλώνος.

Συνημμένο

Δελτίο Τύπου (07-08-2017)

Αλιβέρι 07/08/2017

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου , γνωστοποιεί στους καταναλωτές του Διαμερίσματος Αγ. Αποστόλων Πετριών ,ότι οι πηγές τροφοδοσίας του Δικτύου ύδρευσης περιορίσθηκαν κατά μία , δεδομένου ότι στέρεψε ολικά η γεώτρηση που βρίσκεται στην περιοχή της Λιανής άμμου.

Για το λόγο αυτό , παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των Αγ. Αποστόλων Πετριών , να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στις άκρως αναγκαίες και απαραίτητες χρήσεις , προκειμένου να αποφευχθούν εκτεταμένες διακοπές , ιδιαίτερα αυτή την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών και των πολλών επισκεπτών της περιοχής.

Από την πλευρά της η ΔΕΥΑΚΑ ,προχωρά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες , προκειμένου να εξασφαλισθεί η επάρκεια νερού σε όλο το δίκτυο , δίνοντας όμως ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των Δημοτών και στην χρηστή κατανάλωση των αποθεμάτων νερού.

 

ΔΕΥΑΚΑ

Πρόσκληση Συνεδρίασης (09-08-2017)

Καλούνται τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚΑ σε έκτακτη συνεδρίαση την Τετάρτη 9  Αυγούστου 2017 και ώρα  11:30 π.μ  , λόγω του κατεπείγοντος θέματος :

 

 1. Διαδικασίες διάνοιξης μιας νέα γεώτρησης λόγω προβλήματος υδροληψίας στην Τ.Κ Πετριών
 2. Τροποποίηση προυπολογισμού

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Παλαιότερα άρθρα «