Προκήρυξη Διαγωνισμού (02-08-2017)

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού μίσθωσης μηχανήματος έργου για τη Δ.Ε. Κύμης – Αυλώνος.

Συνημμένο

Δελτίο Τύπου (07-08-2017)

Αλιβέρι 07/08/2017

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου , γνωστοποιεί στους καταναλωτές του Διαμερίσματος Αγ. Αποστόλων Πετριών ,ότι οι πηγές τροφοδοσίας του Δικτύου ύδρευσης περιορίσθηκαν κατά μία , δεδομένου ότι στέρεψε ολικά η γεώτρηση που βρίσκεται στην περιοχή της Λιανής άμμου.

Για το λόγο αυτό , παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των Αγ. Αποστόλων Πετριών , να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στις άκρως αναγκαίες και απαραίτητες χρήσεις , προκειμένου να αποφευχθούν εκτεταμένες διακοπές , ιδιαίτερα αυτή την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών και των πολλών επισκεπτών της περιοχής.

Από την πλευρά της η ΔΕΥΑΚΑ ,προχωρά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες , προκειμένου να εξασφαλισθεί η επάρκεια νερού σε όλο το δίκτυο , δίνοντας όμως ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των Δημοτών και στην χρηστή κατανάλωση των αποθεμάτων νερού.

 

ΔΕΥΑΚΑ

Πρόσκληση Συνεδρίασης (09-08-2017)

Καλούνται τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚΑ σε έκτακτη συνεδρίαση την Τετάρτη 9  Αυγούστου 2017 και ώρα  11:30 π.μ  , λόγω του κατεπείγοντος θέματος :

 

 1. Διαδικασίες διάνοιξης μιας νέα γεώτρησης λόγω προβλήματος υδροληψίας στην Τ.Κ Πετριών
 2. Τροποποίηση προυπολογισμού

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης (28-07-2017)

Καλούνται τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚΑ σε έκτακτη συνεδρίαση την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 και ώρα  10:00 π.μ με το παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης : 

 

 1. Περί έγκρισης απασχόλησης προσωπικού με νέες συμβάσεις σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις  του άρθρου 24 του ν. 4479/2017

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης (21-07-2017)

Καλούνται τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚΑ σε συνεδρίαση την Παρασκευή 21  Ιουλίου  2017 και ώρα  13:00 μ.μ με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης : 

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού μέσω ΟΑΕΔ.
 2. Τιμολόγηση συμπληρωματικών εργασιών  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-καθορισμός τρόπου ανάθεσης και όρων διακήρυξης της μίσθωσης  μηχανημάτων έργου για τη Δ.Ε Κύμης, Αυλώνος.
 4. Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια πόσιμου νερού στην Τ.Κ Πετριών .
 5. Προμήθεια ανταλλακτικών αποφρακτικού οχήματος και εργασιών επισκευής.
 6. Επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρα.
 7. Συντήρηση κλιματιστικού συστήματος ΔΕΥΑΚΑ
 8. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου.
 9. Επισκευή αντλίας και μοτέρ λυμάτων.
 10. Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε Κύμης – Κονιστρών.
 11. Μίσθωση Μηχανήματος Έργου για  τη ΔΕ Κύμης.
 12. Προμήθεια γραφικής ύλης.
 13. Προμήθεια υλικών Ύδρευσης Δ.Ε Κονιστρών.
 14. Αντικατάσταση αντλίας στη μονάδα αφαλάτωσης Αγ. Δημητρίου.
 15. Βελτίωση στους αποδέκτες λυμάτων Δ.Ε Κονιστρών.
 16. Αιτήσεις πολιτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Δελτίο Τύπου (30-06-2017)

Αλιβέρι 30/06/2017

Με ευχάριστη έκπληξη, ενημερωθήκαμε από τοπικά μέσα ενημέρωσης, για το έντονο ενδιαφέρον της Αντιπεριφέρειας, για την λύση των προβλημάτων που δεν επιτρέπουν την άμεση έναρξη της λειτουργίας του ΒΙΟΚΑ Μονοδρύου .

Με  ευχαρίστηση επίσης, διαπιστώσαμε το όψιμο ενδιαφέρον, τοπικού παράγοντα που κατόπιν ενεργειών του πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ  του Αντιπεριφερειάργιχη  Εύβοιας και των θεσμικών εκπροσώπων του Μονοδρύου.

Ακόμα μεγαλύτερη ευχαρίστηση μας προκάλεσε, ότι Αντιπεριφέρεια και τοπικός παράγοντας φαίνεται πως γνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους δεν έχει δοθεί ακόμα σε χρήση ο ΒΙΟΚΑ Μονοδρύου.

Γνωρίζουν δηλαδή , πως η προηγούμενη Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α δεν είχε εκτελέσει τις προβλεπόμενες από την μελέτη εργασίες με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έγκριση της λειτουργίας της μονάδας.

Γνωρίζουν δηλαδή, πως η παρούσα Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α , προχώρησε αναγκαστικά, με επιπρόσθετο κόστος για το έργο, στην σύνταξη μελέτης αλλαγής των περιβαλλοντικών όρων ,η οποία και εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

     Γνωρίζουν ακόμα, ότι εκκρεμεί από 10 Μαρτίου 2017 η συγκρότηση της επιτροπής για τον χαρακτηρισμό του υδάτινου αποδέκτη, την ευθύνη της οποίας έχει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας η οποία είναι υπηρεσία της Περιφέρειας. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε ανταποκριθεί άμεσα σε όσα η ως άνω Διεύθυνση μας έχει ζητήσει σχετικά.

Είτε όμως γνώριζαν είτε δεν γνώριζαν το ιστορικό και τα προβλήματα που εμποδίζουν την έναρξη της λειτουργίας του ΒΙΟΚΑ, για λόγους δεοντολογίας και μόνο όφειλαν να προσκαλέσουν στην συνάντηση και την Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α., ή τουλάχιστον να ζητήσουν ενημέρωση για την πορεία του έργου και την άποψη μας για το πώς αυτά μπορούν να ξεπερασθούν.

     Ούτε , βέβαια , μετά την πάρα πάνω συνάντηση , θεώρησε κανείς σκόπιμο να ενημερώσει την Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α., για τα αποτελέσματα της και να ζητήσει συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων και την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων που καθυστερούν την έναρξη της λειτουργίας του ΒΙΟΚΑ Μονοδρύου.

     Ενέργειες και πρακτικές αυτών  των μορφών, θυμίζουν  λύσεις ‘’ κατόπιν ενεργειών μου’’ και εποχές Μαυρογιαλούρου.

Η  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α., με μεγάλες προσπάθειες και επιπρόσθετο κόστος έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την σύνταξη και έγκριση των μελετών αλλαγής των περιβαλλοντικών όρων και την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών που ολοκληρώνουν το έργο και το καθιστούν ώριμο για λειτουργία.

 

Υ.Γ.    Οι απαντήσεις της Αντιπεριφέρειας και οι λύσεις που προέκρινε, ελπίζουμε να

καθησύχασαν  την αγωνία του γνωστού ‘’ενεργού πολίτη ‘’ ,ο οποίος με την

δράση του , απαντά στην δική μας ανικανότητα., εξασφαλίζοντας παράλληλα

την χρηματοδότηση των επι πλέον εργασιών. Έλεος

 

 

 

Γραφείο τύπου

Πρόσκληση Συνεδρίασης (27-06-2017)

Καλούνται τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚΑ σε συνεδρίαση την Τρίτη 27 Ιουνίου  2017 και ώρα 12:00 μ.μ με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης :

 

 1. Τροποποίηση προυπολογισμού.
 2. Προτάσεις κατά αντιστοιχία προς τους άξονες και τα μέτρα του στρατηγικού σχεδίου για τους στόχους και τις δράσεις που αφορούν την Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
 3. Τιμολόγηση συμπληρωματικών εργασιών Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
 4. Απευθείας Ανάθεση Λογιστικών-Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.
 5. Προμήθεια Δραπανοκρουστικού Εργαλείου.
 6. Υπηρεσίες υποστήριξης  πληροφορικής.
 7. Προμήθεια ελαστικών.
 8. Υπηρεσίες πληροφορικής για ανάπτυξη ιστοσελίδας.
 9. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού.
 10. Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων υλικών.
 11. Προμήθεια υλικών Αποχέτευσης.
 12. Προμήθεια υδρομέτρων.
 13. Προμήθεια υλικών ύδρευσης Δ.Ε Δυστίων.
 14. Μίσθωση μηχανήματος έργου για τη Δ.Ε Κύμης.
 15. Μίσθωση Μηχανήματος Έργου για τη ΔΕ Αυλώνος.
 16. Υπηρεσίες συντήρησης μονάδας αφαλάτωσης Αγ.Δημητρίου.
 17. Προμήθεια συσσωρευτών για συστήματα αυτοματισμού.
 18. Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού για την Τ.Κ Οξυλίθου.
 19. Προμήθεια γραφικής ύλης.
 20. Βελτίωση στους αποδέκτες λυμάτων Δ.Ε Κονιστρών.
 21. Μίσθωση αποφρακτικού Οχήματος.
 22. Προμήθεια βενζινοκίνητης μπετονιέρας .
 23. Αιτήσεις δημοτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ